interiery

flag CZ

Čalounění dveří

Firma HOPA CZ s.r.o. vyrábí jako doplněk svého sortimentu koženkové čalounění dveří, které je díky svým vlastnostem velmi populárním výrobkem.

Čalounění dveří umožňuje nejrychlejší a nejlevnější renovaci všech dveří. Montáž čalounění je možná z jedné nebo také z obou stran dveří, koženkové čalounění není však určeno pro venkovní použití (míněno venkovní povětrnostní vlivy).

 

Základem celé renovace je relativně snadná a rychlá montáž, kterou by měla zvládnout dle přiloženého návodu většina domácích kutilů. Každé balení obsahuje čalounické hřebíčky a gumovou šňůru potřebnou k montáži jako obvodové těsnění. Čalounění je složeno ze silné vrstvy molitanu, jenž je prošit společně s koženkou dle požadovaného vzoru a rozměrů dveří.

 

Široký výběr koženek (imitace kůže) - Vám umožní přizpůsobit Vaše dveře téměř každému interiéru. Navíc je možné si vybrat z několika druhů prošití, z nichž některá jsou kombinována s knoflíky a některá bez. Díky kombinaci molitanu a několika dalších vrstev tak Vaše dveře získávají mnohem lepší tepelné a protihlukové vlastnosti.

 

Koženkové čalounění dveří nevyžaduje žádnou extrémní údržbu. Právě z těchto několika důvodů patří čalounění ke stále populárním produktům a bývá často aplikováno také na dveře zánovní a ne pouze jako renovace dveří starých.

 

subcategories

Zvolte si parametry filtru:

price
cena
Typ prošití
Typ prošití
<!DOCTYPE html><!-- Notice: Trying to get property of non-object

Notice

Trying to get property of non-object search► skip error►

Source file

File: /var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz/temp/cache/latte/components-CategoryFilterMenu-default.latte--106768a8ab.php:232

222: else { 223: ?> <?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($this->global->uiPresenter->link("setFilterOption!", [$fo->data()->id, $val->data()->id])) ?> 224: 225: <?php 226: } 227: ?>" 228: class="switchable-link ajax"> 229: <div class="draw-color"> 230: <img src="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr(LR\Filters::safeUrl($basePath)) /* line 168 */ ?>/www/upload/products/productOptionValues/frontimages/<?php 231: echo LR\Filters::escapeHtmlAttr(LR\Filters::safeUrl($val->data()->filename)) /* line 168 */ ?>" alt="<?php 232: echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($val->locale()->name) /* line 168 */ ?>" title="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($val->locale()->name) /* line 168 */ ?>"> 233: </div> 234: <p><?php echo LR\Filters::escapeHtmlText($val->locale()->name) /* line 170 */ ?></p> 235: </a> 236: </div>

Call stack

 1. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:71 source  Template106768a8ab->block_b14a7(arguments)

  61: **/public 62: function 63: prepare(){}/** 64: @param string 65: @param array 66: @param string|\Closure content-type name or modifier closure 67: @return void 68: **/protected 69: function 70: renderBlock($name,array$params,$mod=null){if(empty($this->blockQueue[$name])){$hint=isset($this->blockQueue)&&($t=Latte\Helpers::getSuggestion(array_keys($this->blockQueue),$name))?", did you mean '$t'?":'.';throw 71: new\RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint");}$block=reset($this->blockQueue[$name]);if($mod&&$mod!==($blockType=$this->blockTypes[$name])){if($filter=(is_string($mod)?Filters::getConvertor($blockType,$mod):$mod)){echo$filter($this->capture(function()use($block,$params){$block($params);}),$blockType);return;}trigger_error("Including block $name with content type ".strtoupper($blockType).' into incompatible type '.strtoupper($mod).'.',E_USER_WARNING);}$block($params);}/** 72: @return void 73: **/protected 74: function 75: renderBlockParent($name,array$params){if(empty($this->blockQueue[$name])||($block=next($this->blockQueue[$name]))===false){throw
  $_args
  
  
 2. /var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz/temp/cache/latte/components-CategoryFilterMenu-default.latte--106768a8ab.php:27 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  17: function main() 18: { 19: extract($this->params); 20: ?> 21: <script> 22: var modal_loading = null; 23: </script> 24: 25: 26: 27: <div id="<?php echo htmlSpecialChars($this->global->snippetDriver->getHtmlId('')) ?>"><?php $this->renderBlock('_', $this->params) ?></div><?php 28: return get_defined_vars(); 29: } 30: 31:
  $name
  "_"
  
  $params
  
  
 3. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:48 source  Template106768a8ab->main()

  38: function 39: getReferringTemplate(){return$this->referringTemplate;}/** 40: @return string|null 41: **/public 42: function 43: getReferenceType(){return$this->referenceType;}/** 44: @return void 45: **/public 46: function 47: render(){$this->prepare();if($this->parentName===null&&isset($this->global->coreParentFinder)){$this->parentName=call_user_func($this->global->coreParentFinder,$this);}if(isset($this->global->snippetBridge)&&!isset($this->global->snippetDriver)){$this->global->snippetDriver=new 48: SnippetDriver($this->global->snippetBridge);}Filters::$xhtml=(bool)preg_match('#xml|xhtml#',$this->contentType);if($this->referenceType==='import'){if($this->parentName){$this->createTemplate($this->parentName,[],'import')->render();}return;}elseif($this->parentName){ob_start(function(){});$params=$this->main();ob_end_clean();$this->createTemplate($this->parentName,$params,'extends')->render();return;}elseif(!empty($this->params['_renderblock'])){$tmp=$this;while(in_array($this->referenceType,['extends',null],true)&&($tmp=$tmp->referringTemplate));if(!$tmp){$this->renderBlock($this->params['_renderblock'],$this->params);return;}}$this->params['_l']=new\stdClass;$this->params['_g']=$this->global;$this->params['_b']=(object)['blocks'=>&$this->blockQueue,'types'=>&$this->blockTypes];if(isset($this->global->snippetDriver)&&$this->global->snippetBridge->isSnippetMode()){if($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue,$this->params)){return;}}$this->main();}/** 49: @return Template 50: **/protected 51: function 52: createTemplate($name,array$params,$referenceType){$name=$this->engine->getLoader()->getReferredName($name,$this->name);$child=$this->engine->createTemplate($name,$params);$child->referringTemplate=$this;$child->referenceType=$referenceType;$child->global=$this->global;if(in_array($referenceType,['extends','includeblock','import'],true)){$this->blockQueue=array_merge_recursive($this->blockQueue,$child->blockQueue);foreach($child->blockTypes
 4. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Engine.php:15 source  Latte\Runtime\Template->render()

  5: Engine{use 6: Strict;const 7: VERSION='2.4.8';const 8: CONTENT_HTML='html',CONTENT_XHTML='xhtml',CONTENT_XML='xml',CONTENT_JS='js',CONTENT_CSS='css',CONTENT_ICAL='ical',CONTENT_TEXT='text';public$onCompile=[];private$parser;private$compiler;private$loader;private$filters;private$providers=[];private$contentType=self::CONTENT_HTML;private$tempDirectory;private$autoRefresh=true;public 9: function 10: __construct(){$this->filters=new 11: Runtime\FilterExecutor;}/** 12: @return void 13: **/public 14: function 15: render($name,array$params=[],$block=null){$this->createTemplate($name,$params+['_renderblock'=>$block])->render();}/** 16: @return string 17: **/public 18: function 19: renderToString($name,array$params=[],$block=null){$template=$this->createTemplate($name,$params+['_renderblock'=>$block]);return$template->capture([$template,'render']);}/**
 5. .../Bridges/ApplicationLatte/Template.php:20 source  Latte\Engine->render(arguments)

  10: Nette\SmartObject;private$latte;private$file;private$params=[];public 11: function 12: __construct(Latte\Engine$latte){$this->latte=$latte;}/** 13: @return Latte\Engine 14: **/public 15: function 16: getLatte(){return$this->latte;}/** 17: @return void 18: **/public 19: function 20: render($file=null,array$params=[]){$this->latte->render($file?:$this->file,$params+$this->params);}/** 21: @return string 22: **/public 23: function 24: renderToString($file=null,array$params=[]){return$this->latte->renderToString($file?:$this->file,$params+$this->params);}/**
  $name
  "/var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz/app/FrontendModule/components/CategoryFilterMenu/default.latte" (116)
  
  $params
  
  
 6. .../CategoryFilterMenu/CategoryFilterMenu.php:244 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  234: // Aktualni filtr na text 235: $this->template->currentFilterText = $this->currentFilterText; 236: 237: // Minimalni hodnoty atributu 238: $this->template->filterMinOptionValue = $this->filterMinOptionValue; 239: 240: // Maximalni hodnoty atributu 241: $this->template->filterMaxOptionValue = $this->filterMaxOptionValue; 242: 243: // vykreslíme ji 244: $template->render(); 245: } 246: 247: } 248:
 7. .../templates-Category-detail.latte--2e3be156e4.php:99 source  App\Components\CategoryFilterMenu->render()

  89: </script> 90: <?php 91: } 92: 93: 94: function blockFilterMenuBlock($_args) 95: { 96: extract($_args); 97: /* line 25 */ $_tmp = $this->global->uiControl->getComponent("categoryFilterMenu"); 98: if ($_tmp instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_tmp->redrawControl(null, false); 99: $_tmp->render(); 100: 101: } 102: 103:
 8. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:71 source  Template2e3be156e4->blockFilterMenuBlock(arguments)

  61: **/public 62: function 63: prepare(){}/** 64: @param string 65: @param array 66: @param string|\Closure content-type name or modifier closure 67: @return void 68: **/protected 69: function 70: renderBlock($name,array$params,$mod=null){if(empty($this->blockQueue[$name])){$hint=isset($this->blockQueue)&&($t=Latte\Helpers::getSuggestion(array_keys($this->blockQueue),$name))?", did you mean '$t'?":'.';throw 71: new\RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint");}$block=reset($this->blockQueue[$name]);if($mod&&$mod!==($blockType=$this->blockTypes[$name])){if($filter=(is_string($mod)?Filters::getConvertor($blockType,$mod):$mod)){echo$filter($this->capture(function()use($block,$params){$block($params);}),$blockType);return;}trigger_error("Including block $name with content type ".strtoupper($blockType).' into incompatible type '.strtoupper($mod).'.',E_USER_WARNING);}$block($params);}/** 72: @return void 73: **/protected 74: function 75: renderBlockParent($name,array$params){if(empty($this->blockQueue[$name])||($block=next($this->blockQueue[$name]))===false){throw
  $_args
  
  
 9. .../templates-Category-detail.latte--2e3be156e4.php:206 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  196: } 197: ?> 198: </div> 199: </section> 200: <?php 201: } 202: ?> 203: 204: <?php 205: if (isset($this->blockQueue["filterMenuBlock"])) { 206: $this->renderBlock('filterMenuBlock', get_defined_vars(), 'html'); 207: } 208: ?> 209: 210:
  $name
  "filterMenuBlock" (15)
  
  $params
  
  
  $mod
  "html" (4)
  
 10. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:71 source  Template2e3be156e4->blockContent(arguments)

  61: **/public 62: function 63: prepare(){}/** 64: @param string 65: @param array 66: @param string|\Closure content-type name or modifier closure 67: @return void 68: **/protected 69: function 70: renderBlock($name,array$params,$mod=null){if(empty($this->blockQueue[$name])){$hint=isset($this->blockQueue)&&($t=Latte\Helpers::getSuggestion(array_keys($this->blockQueue),$name))?", did you mean '$t'?":'.';throw 71: new\RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint");}$block=reset($this->blockQueue[$name]);if($mod&&$mod!==($blockType=$this->blockTypes[$name])){if($filter=(is_string($mod)?Filters::getConvertor($blockType,$mod):$mod)){echo$filter($this->capture(function()use($block,$params){$block($params);}),$blockType);return;}trigger_error("Including block $name with content type ".strtoupper($blockType).' into incompatible type '.strtoupper($mod).'.',E_USER_WARNING);}$block($params);}/** 72: @return void 73: **/protected 74: function 75: renderBlockParent($name,array$params){if(empty($this->blockQueue[$name])||($block=next($this->blockQueue[$name]))===false){throw
  $_args
  
  
 11. /var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz/temp/cache/latte/FrontendModule-templates-@layout.latte--d47a54bdc6.php:161 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  151: } 152: ?> 153: 154: 155: <?php 156: /* line 87 */ 157: $this->createTemplate('@header.latte', $this->params, "include")->renderToContentType('html'); 158: ?> 159: 160: <?php 161: $this->renderBlock('content', $this->params, 'html'); 162: ?> 163: 164: <div id="<?php echo htmlSpecialChars($this->global->snippetDriver->getHtmlId('flashMessages')) ?>"><?php 165: $this->renderBlock('_flashMessages', $this->params) ?></div><?php
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  
  
  $mod
  "html" (4)
  
 12. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:48 source  Templated47a54bdc6->main()

  38: function 39: getReferringTemplate(){return$this->referringTemplate;}/** 40: @return string|null 41: **/public 42: function 43: getReferenceType(){return$this->referenceType;}/** 44: @return void 45: **/public 46: function 47: render(){$this->prepare();if($this->parentName===null&&isset($this->global->coreParentFinder)){$this->parentName=call_user_func($this->global->coreParentFinder,$this);}if(isset($this->global->snippetBridge)&&!isset($this->global->snippetDriver)){$this->global->snippetDriver=new 48: SnippetDriver($this->global->snippetBridge);}Filters::$xhtml=(bool)preg_match('#xml|xhtml#',$this->contentType);if($this->referenceType==='import'){if($this->parentName){$this->createTemplate($this->parentName,[],'import')->render();}return;}elseif($this->parentName){ob_start(function(){});$params=$this->main();ob_end_clean();$this->createTemplate($this->parentName,$params,'extends')->render();return;}elseif(!empty($this->params['_renderblock'])){$tmp=$this;while(in_array($this->referenceType,['extends',null],true)&&($tmp=$tmp->referringTemplate));if(!$tmp){$this->renderBlock($this->params['_renderblock'],$this->params);return;}}$this->params['_l']=new\stdClass;$this->params['_g']=$this->global;$this->params['_b']=(object)['blocks'=>&$this->blockQueue,'types'=>&$this->blockTypes];if(isset($this->global->snippetDriver)&&$this->global->snippetBridge->isSnippetMode()){if($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue,$this->params)){return;}}$this->main();}/** 49: @return Template 50: **/protected 51: function 52: createTemplate($name,array$params,$referenceType){$name=$this->engine->getLoader()->getReferredName($name,$this->name);$child=$this->engine->createTemplate($name,$params);$child->referringTemplate=$this;$child->referenceType=$referenceType;$child->global=$this->global;if(in_array($referenceType,['extends','includeblock','import'],true)){$this->blockQueue=array_merge_recursive($this->blockQueue,$child->blockQueue);foreach($child->blockTypes
 13. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:48 source  Latte\Runtime\Template->render()

  38: function 39: getReferringTemplate(){return$this->referringTemplate;}/** 40: @return string|null 41: **/public 42: function 43: getReferenceType(){return$this->referenceType;}/** 44: @return void 45: **/public 46: function 47: render(){$this->prepare();if($this->parentName===null&&isset($this->global->coreParentFinder)){$this->parentName=call_user_func($this->global->coreParentFinder,$this);}if(isset($this->global->snippetBridge)&&!isset($this->global->snippetDriver)){$this->global->snippetDriver=new 48: SnippetDriver($this->global->snippetBridge);}Filters::$xhtml=(bool)preg_match('#xml|xhtml#',$this->contentType);if($this->referenceType==='import'){if($this->parentName){$this->createTemplate($this->parentName,[],'import')->render();}return;}elseif($this->parentName){ob_start(function(){});$params=$this->main();ob_end_clean();$this->createTemplate($this->parentName,$params,'extends')->render();return;}elseif(!empty($this->params['_renderblock'])){$tmp=$this;while(in_array($this->referenceType,['extends',null],true)&&($tmp=$tmp->referringTemplate));if(!$tmp){$this->renderBlock($this->params['_renderblock'],$this->params);return;}}$this->params['_l']=new\stdClass;$this->params['_g']=$this->global;$this->params['_b']=(object)['blocks'=>&$this->blockQueue,'types'=>&$this->blockTypes];if(isset($this->global->snippetDriver)&&$this->global->snippetBridge->isSnippetMode()){if($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue,$this->params)){return;}}$this->main();}/** 49: @return Template 50: **/protected 51: function 52: createTemplate($name,array$params,$referenceType){$name=$this->engine->getLoader()->getReferredName($name,$this->name);$child=$this->engine->createTemplate($name,$params);$child->referringTemplate=$this;$child->referenceType=$referenceType;$child->global=$this->global;if(in_array($referenceType,['extends','includeblock','import'],true)){$this->blockQueue=array_merge_recursive($this->blockQueue,$child->blockQueue);foreach($child->blockTypes
 14. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Engine.php:15 source  Latte\Runtime\Template->render()

  5: Engine{use 6: Strict;const 7: VERSION='2.4.8';const 8: CONTENT_HTML='html',CONTENT_XHTML='xhtml',CONTENT_XML='xml',CONTENT_JS='js',CONTENT_CSS='css',CONTENT_ICAL='ical',CONTENT_TEXT='text';public$onCompile=[];private$parser;private$compiler;private$loader;private$filters;private$providers=[];private$contentType=self::CONTENT_HTML;private$tempDirectory;private$autoRefresh=true;public 9: function 10: __construct(){$this->filters=new 11: Runtime\FilterExecutor;}/** 12: @return void 13: **/public 14: function 15: render($name,array$params=[],$block=null){$this->createTemplate($name,$params+['_renderblock'=>$block])->render();}/** 16: @return string 17: **/public 18: function 19: renderToString($name,array$params=[],$block=null){$template=$this->createTemplate($name,$params+['_renderblock'=>$block]);return$template->capture([$template,'render']);}/**
 15. .../Bridges/ApplicationLatte/Template.php:20 source  Latte\Engine->render(arguments)

  10: Nette\SmartObject;private$latte;private$file;private$params=[];public 11: function 12: __construct(Latte\Engine$latte){$this->latte=$latte;}/** 13: @return Latte\Engine 14: **/public 15: function 16: getLatte(){return$this->latte;}/** 17: @return void 18: **/public 19: function 20: render($file=null,array$params=[]){$this->latte->render($file?:$this->file,$params+$this->params);}/** 21: @return string 22: **/public 23: function 24: renderToString($file=null,array$params=[]){return$this->latte->renderToString($file?:$this->file,$params+$this->params);}/**
  $name
  "/var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz/app/FrontendModule/templates/Category/detail.latte" (104)
  
  $params
  
  
 16. .../Application/Responses/TextResponse.php:23 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  13: __construct($source){$this->source=$source;}/** 14: @return mixed 15: **/public 16: function 17: getSource(){return$this->source;}/** 18: @return void 19: **/public 20: function 21: send(Nette\Http\IRequest$httpRequest,Nette\Http\IResponse$httpResponse){if($this->source 22: instanceof 23: Nette\Application\UI\ITemplate){$this->source->render();}else{echo$this->source;}}}
 17. .../Application/Application.php:35 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send(arguments)

  25: function 26: processRequest(Request$request){process:if(count($this->requests)>self::$maxLoop){throw 27: new 28: ApplicationException('Too many loops detected in application life cycle.');}$this->requests[]=$request;$this->onRequest($this,$request);if(!$request->isMethod($request::FORWARD)&&!strcasecmp($request->getPresenterName(),$this->errorPresenter)){throw 29: new 30: BadRequestException('Invalid request. Presenter is not achievable.');}try{$this->presenter=$this->presenterFactory->createPresenter($request->getPresenterName());}catch(InvalidPresenterException$e){throw 31: count($this->requests)>1?$e:new 32: BadRequestException($e->getMessage(),0,$e);}$this->onPresenter($this,$this->presenter);$response=$this->presenter->run(clone$request);if($response 33: instanceof 34: Responses\ForwardResponse){$request=$response->getRequest();goto 35: process;}elseif($response){$this->onResponse($this,$response);$response->send($this->httpRequest,$this->httpResponse);}}/** 36: @param \Exception|\Throwable 37: @return void 38: **/public 39: function
  $httpRequest
  
  
  $httpResponse
  
  
 18. .../Application/Application.php:14 source  Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

  4: Nette\Application;use 5: Nette;class 6: Application{use 7: Nette\SmartObject;public 8: static$maxLoop=20;public$catchExceptions;public$errorPresenter;public$onStartup;public$onShutdown;public$onRequest;public$onPresenter;public$onResponse;public$onError;private$requests=[];private$presenter;private$httpRequest;private$httpResponse;private$presenterFactory;private$router;public 9: function 10: __construct(IPresenterFactory$presenterFactory,IRouter$router,Nette\Http\IRequest$httpRequest,Nette\Http\IResponse$httpResponse){$this->httpRequest=$httpRequest;$this->httpResponse=$httpResponse;$this->presenterFactory=$presenterFactory;$this->router=$router;}/** 11: @return void 12: **/public 13: function 14: run(){try{$this->onStartup($this);$this->processRequest($this->createInitialRequest());$this->onShutdown($this);}catch(\Exception$e){}catch(\Throwable$e){}if(isset($e)){$this->onError($this,$e);if($this->catchExceptions&&$this->errorPresenter){try{$this->processException($e);$this->onShutdown($this,$e);return;}catch(\Exception$e){$this->onError($this,$e);}catch(\Throwable$e){$this->onError($this,$e);}}$this->onShutdown($this,$e);throw$e;}}/** 15: @return Request 16: **/public 17: function 18: createInitialRequest(){$request=$this->router->match($this->httpRequest);if(!$request
  $request
  
  
 19. .../data/www/interiery.hopa.cz/index.php:8 source  Nette\Application\Application->run()

  1: <?php 2: 3: // Uncomment this line if you must temporarily take down your site for maintenance 4: //require __DIR__ . '/www/.maintenance.php'; 5: 6: $container = require __DIR__ . '/app/bootstrap.php'; 7: 8: $container->getByType( 'Nette\Application\Application' )->run(); 9:

Variables

$_args

$loadingWindowContent
"<div class="uk-modal-body uk-margin-auto-vertical"><div class="uk-width-1-1 uk-text-center"><p>Vydržte prosím, aplikace načítá nové nastavení.<br><i c ... " (234)
$basePath
""
$currentMinPrice
0
$currentMaxPrice
9999999999
$maxPrice
"798.999320678711" (16)
$iterations
0
$iterator

$filterOptions

$fo

$availableValues

$currentlyAvailableOptionValues

$selectedFilterOptions
array ()
$tmpWhere
null
$variantIds

$locale
"sk" (2)
$val

$selectedFilterOptionsNonSelectable
array ()
$filterMinOptionValue
array ()
$filterMaxOptionValue
array ()
$currentFilterText
null
$user

$baseUrl
"https://interiery.hopa.cz" (25)
$baseUri
"https://interiery.hopa.cz" (25)
$flashes
array ()
$control

$presenter

$_control

$_presenter

$netteCacheStorage

$sessions

$filterProducers

$filterLabels

$filterAvailabilities

$selectedFilterProducers
array ()
$selectedFilterAvailabilities
array ()
$selectedFilterLabels
array ()
$_renderblock
null
$template

$_l

$_g

$_b

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" (49)
SCRIPT_NAME
"/index.php" (10)
REQUEST_URI
"/sk/calouneni-dveri?sort=4&itemsPerPage=60" (42)
QUERY_STRING
"sort=4&itemsPerPage=60" (22)
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1" (8)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
REDIRECT_URL
"/sk/calouneni-dveri" (19)
REDIRECT_QUERY_STRING
"sort=4&itemsPerPage=60" (22)
REMOTE_PORT
"41892" (5)
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz/index.php" (63)
SERVER_ADMIN
"webmaster@interiery.hopa.cz" (27)
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz" (53)
CONTEXT_PREFIX
""
REQUEST_SCHEME
"https" (5)
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/interiery.hopa.cz/data/www/interiery.hopa.cz" (53)
REMOTE_ADDR
"3.230.119.106" (13)
SERVER_PORT
"443" (3)
SERVER_ADDR
"185.59.147.165" (14)
SERVER_NAME
"interiery.hopa.cz" (17)
SERVER_SOFTWARE
"Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16" (68)
SERVER_SIGNATURE
""
HTTP_CONNECTION
"close" (5)
HTTP_HOST
"interiery.hopa.cz" (17)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip" (7)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5" (14)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
SSL_TLS_SNI
"interiery.hopa.cz" (17)
HTTPS
"on" (2)
PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
UNIQUE_ID
"X3V5qsCXna0Fn6Q0kHppIwAAAAQ" (27)
REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"interiery.hopa.cz" (17)
REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
REDIRECT_UNIQUE_ID
"X3V5qsCXna0Fn6Q0kHppIwAAAAQ" (27)
FCGI_ROLE
"RESPONDER" (9)
PHP_SELF
"/index.php" (10)
REQUEST_TIME_FLOAT
1601534378.238086
REQUEST_TIME
1601534378

$_SESSION

__NFNette Session

Nette Session

currency

look

clicked

seenPopUps
null
savedCategorySettings
null
favorite
null
basketItems
null
customImages
null
customTexts
null
order

productOptions
null
productUids
null
bookingItems
null
bookingOrder
null
roomOptions
null
roomUids
null
Nette.Http.UserStorage/

Constants

AXIS_FORMAT_DEFAULT
680001
AXIS_FORMAT_TIME
680002
AXIS_FORMAT_DATE
680003
AXIS_FORMAT_METRIC
680004
AXIS_FORMAT_CURRENCY
680005
AXIS_FORMAT_TRAFFIC
680006
AXIS_FORMAT_CUSTOM
680007
AXIS_POSITION_LEFT
681001
AXIS_POSITION_RIGHT
681002
AXIS_POSITION_TOP
681001
AXIS_POSITION_BOTTOM
681002
SERIE_SHAPE_FILLEDCIRCLE
681011
SERIE_SHAPE_FILLEDTRIANGLE
681012
SERIE_SHAPE_FILLEDSQUARE
681013
SERIE_SHAPE_FILLEDDIAMOND
681017
SERIE_SHAPE_CIRCLE
681014
SERIE_SHAPE_TRIANGLE
681015
SERIE_SHAPE_SQUARE
681016
SERIE_SHAPE_DIAMOND
681018
AXIS_X
682001
AXIS_Y
682002
ABSOLUTE_MIN
-10000000000000
ABSOLUTE_MAX
10000000000000
VOID
0.123456789
EURO_SYMBOL
"&#8364;" (7)
DIRECTION_VERTICAL
690001
DIRECTION_HORIZONTAL
690002
SCALE_POS_LEFTRIGHT
690101
SCALE_POS_TOPBOTTOM
690102
SCALE_MODE_FLOATING
690201
SCALE_MODE_START0
690202
SCALE_MODE_ADDALL
690203
SCALE_MODE_ADDALL_START0
690204
SCALE_MODE_MANUAL
690205
SCALE_SKIP_NONE
690301
SCALE_SKIP_SAME
690302
SCALE_SKIP_NUMBERS
690303
TEXT_ALIGN_TOPLEFT
690401
TEXT_ALIGN_TOPMIDDLE
690402
TEXT_ALIGN_TOPRIGHT
690403
TEXT_ALIGN_MIDDLELEFT
690404
TEXT_ALIGN_MIDDLEMIDDLE
690405
TEXT_ALIGN_MIDDLERIGHT
690406
TEXT_ALIGN_BOTTOMLEFT
690407
TEXT_ALIGN_BOTTOMMIDDLE
690408
TEXT_ALIGN_BOTTOMRIGHT
690409
POSITION_TOP
690501
POSITION_BOTTOM
690502
LABEL_POS_LEFT
690601
LABEL_POS_CENTER
690602
LABEL_POS_RIGHT
690603
LABEL_POS_TOP
690604
LABEL_POS_BOTTOM
690605
LABEL_POS_INSIDE
690606
LABEL_POS_OUTSIDE
690607
ORIENTATION_HORIZONTAL
690701
ORIENTATION_VERTICAL
690702
ORIENTATION_AUTO
690703
LEGEND_NOBORDER
690800
LEGEND_BOX
690801
LEGEND_ROUND
690802
LEGEND_VERTICAL
690901
LEGEND_HORIZONTAL
690902
LEGEND_FAMILY_BOX
691051
LEGEND_FAMILY_CIRCLE
691052
LEGEND_FAMILY_LINE
691053
DISPLAY_AUTO
691001
DISPLAY_MANUAL
691002
LABELING_ALL
691011
LABELING_DIFFERENT
691012
BOUND_MIN
691021
BOUND_MAX
691022
BOUND_BOTH
691023
BOUND_LABEL_POS_TOP
691031
BOUND_LABEL_POS_BOTTOM
691032
BOUND_LABEL_POS_AUTO
691033
CAPTION_LEFT_TOP
691041
CAPTION_RIGHT_BOTTOM
691042
GRADIENT_SIMPLE
691051
GRADIENT_EFFECT_CAN
691052
LABEL_TITLE_NOBACKGROUND
691061
LABEL_TITLE_BACKGROUND
691062
LABEL_POINT_NONE
691071
LABEL_POINT_CIRCLE
691072
LABEL_POINT_BOX
691073
ZONE_NAME_ANGLE_AUTO
691081
PI
3.1415926500000002
ALL
69
NONE
31
AUTO
690000
OUT_OF_SIGHT
-10000000000000
IMAGE_MAP_STORAGE_FILE
680001
IMAGE_MAP_STORAGE_SESSION
680002
CHART_LAST_LAYOUT_REGULAR
680011
CHART_LAST_LAYOUT_STACKED
680012
IMAGE_MAP_DELIMITER
"\x01"

Configuration options


Configuration

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.check_shebang_line11
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.logging11

Core

PHP Version 7.1.33
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsno valueno value
display_errorsOnOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting3276722527
expose_phpOnOn
extension_dir/opt/php71/lib/php/modules/opt/php71/lib/php/modules
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/opt/php71/share/pear:/opt/php71/share/php/php.:/opt/php71/share/pear:/opt/php71/share/php/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time240240
max_input_vars10001000
memory_limit256M256M
open_basedirno valueno value
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size100M100M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@example.com/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@example.com
serialize_precision1717
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize100M100M
upload_tmp_dir/var/www/interiery.hopa.cz/data/bin-tmp//var/www/interiery.hopa.cz/data/bin-tmp/
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions11
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.29.0
Age 3
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP No
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.44
ZLib Version 1.2.7
libSSH Version libssh2/1.8.0

date

date/time support enabled
timelib version 2016.05
"Olson" Timezone Database Version 2018.7
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.1
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 7.1.33
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 522

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 5a34caaa246b9df197f4b43af8ac66a07464fe4b $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.8.0
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.5.13
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

gettext

GetText Support enabled

gmp

gmp support enabled
GMP version 6.0.0

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.17
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.4
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.9.10-68 Q16 x86_64 2020-04-01 https://imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.9.10-68 Q16 x86_64 2020-04-01 https://imagemagick.org
ImageMagick copyright © 1999-2019 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2020-04-01
ImageMagick number of supported formats: 230
ImageMagick supported formats 3FR, 3G2, 3GP, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GRAYA, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, JNG, JNX, JPE, JPEG, JPG, JPS, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check00

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
imap.enable_insecure_rshOffOff

ionCube Loader

ionCube Loader developed by ionCube Ltd.
Visit ioncube.com for latest Loaders and support.
This Loader also includes features for real-time error reporting and malware protection. Visit ioncube24.com for more details.
Loader version 10.4.1
ionCube24 features unconfigured
DirectiveLocal ValueMaster Value
ic24.api.log_msg_errors00
ic24.api.max_timeout77
ic24.api_access_key****************
ic24.api_check_ip11
ic24.enable00
ic24.home_dirno valueno value
ic24.phperr.enableautoauto
ic24.phperr.ignore00
ic24.sec.block_stdin11
ic24.sec.block_uploaded_files11
ic24.sec.enableautoauto
ic24.sec.exclusion_key****************
ic24.sec.initial_actionblockblock
ic24.sec.initial_cache_all11
ic24.sec.initial_notifyalwaysalways
ic24.sec.initial_state11
ic24.sec.stop_on_error11
ic24.sec.trusted_include_paths****************
ic24.slt77
ic24.update_domains_retry_interval3030
ioncube.loader.encoded_pathsno valueno value

json

json support enabled
json version 1.5.0

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.1
libXML Loaded Version 20901
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 31313209
bytes_received 53916707
packets_sent 219980
packets_received 1332800
protocol_overhead_in 5331200
protocol_overhead_out 879920
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 977436
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 559352
bytes_received_prepare_response_packet 29017790
bytes_received_change_user_packet 22781149
packets_sent_command 109625
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 108604
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 109261
packets_received_prepare_response 515081
packets_received_change_user 599124
result_set_queries 108604
non_result_set_queries 451
no_index_used 14425
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 108604
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 490520
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 490520
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 490520
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 41
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 490520
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 909
connect_success 365
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 18446744073709551253
active_persistent_connections 0
explicit_close 364
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 108604
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estrdup_count 0
mem_strdup_count 0
mem_edupl_count 0
mem_dupl_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 141588
proto_text_fetched_short 54
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 510268
proto_text_fetched_bigint 86541
proto_text_fetched_decimal 29
proto_text_fetched_float 193689
proto_text_fetched_double 23236
proto_text_fetched_date 17137
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 36
proto_text_fetched_timestamp 1976
proto_text_fetched_string 1139552
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 2497
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 364
com_init_db 0
com_query 109261
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 18085083
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcntl

pcntl supportenabled

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.38 2015-11-23
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, sqlite

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.7.17

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: e117ab0dc068703c55b505e78a0d3b3752e9c0b7 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper
DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 279be19a9e466fb7cfea9841a630521f99644504 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOnOff
session.cookie_lifetime12096000
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime12096001440
session.gc_probability11
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/www/interiery.hopa.cz/data/bin-tmp//var/www/interiery.hopa.cz/data/bin-tmp/
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character44
session.sid_length3232
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: ae067cdcddf424d6e762603905b98798bc924a00 $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 7.1.33
SQLite Library 3.28.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.defensive11
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@example.com
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.1

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 7.1.33
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 111652
Cache misses 487
Used memory 38269200
Free memory 95948528
Wasted memory 0
Interned Strings Used memory 2159800
Interned Strings Free memory 6228808
Cached scripts 487
Cached keys 781
Max keys 16229
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.fast_shutdown00
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer88
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files1000010000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption128128
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.13.5
Libzip version 1.1.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.7
Linked Version 1.2.7
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

HTTP request

Headers

Connectionclose
Hostinteriery.hopa.cz
Accept-Encodingbr,gzip
Accept-Languageen-US,en;q=0.5
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

$_GET

sort
"4"
itemsPerPage
"60" (2)

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-By: Nette Framework
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: PHPSESSID=bd12a33b85fde60efb3748fc35f7c68f; expires=Thu, 15-Oct-2020 06:39:38 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: X-Requested-With